HomePrivacyverklaring

Privacyverklaring

 

We blijven graag zaken met u doen

Useddairyequipment BV stuurt vanaf 2003 wekelijkse nieuwsbrieven/aanbiedingen
voor apparatuur die voornamelijk binnen de zuivelindustrie wordt gebruikt. Deze 
machines zijn gebruikt en in goede staat. We willen dit graag blijven doen en hopen 
dat u deze informatie van ons wilt blijven ontvangen.
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene verordening 
gegevensbescherming 2016/679 (AVG) in werking. Daarom willen wij u informeren 
over hoe wij bepaalde gegevens verwerken zodat wij u deze informatie kunnen
blijven toesturen.


Useddairyequipment BV is als datacontroller verantwoordelijk voor het verzamelen
en verwerken van uw gegevens tijdens het zakendoen met u en uw bedrijf. We 
respecteren uw privacy en beschermen alle gegevens die we van u verwerken. Alle 
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle relevante wetten 
en regels op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe verwerken wij uw 
persoonsgegevens?


Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waar gebruiken we deze
voor?

Over het algemeen verzamelen wij uw contactgegevens (zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie zoals bijvoorbeeld uw functietitel. 
Daarnaast verzamelen we de persoonsgegevens die u ons geeft, bijvoorbeeld als u 
ons benadert per e-mail, via onze website, beurzen of andere vormen van 
elektronisch of persoonlijk contact. 
Soms kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden aangevuld met
informatie die van andere bronnen komt, waaronder zoekopdrachten via publieke 
zoekmachines, social media-platforms, sectorspecifieke nieuwsbrieven en de website 
van uw werkgever ter bevestiging van uw professionele positie. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens als en voor zover de wet ons dit toestaat. 
Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als:
- u ons daarvoor toestemming heeft gegeven;
- we deze nodig hebben om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren;
- we deze nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Om u wekelijkse nieuwsbrieven/aanbiedingen te kunnen sturen.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Zoals hierboven uitgelegd zijn wij gebonden aan verschillende wettelijke regels voor 
het verwerken van persoonsgegevens. Alhoewel we op dit moment niet afhankelijk 
zijn of hoeven te zijn van toestemming voor alle bovenstaande doelen, willen wij 
hiervoor toch een gelegenheid hebben geboden

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen 
via sales@useddairyequipment.com

Uitschrijven voor nieuwsbrief

U kunt uzelf uitschrijven voor onze nieuwsbrieven/aanbiedingen door contact met ons 
op te nemen via sales@useddairyequipment.com of door op de link REMOVE te 
klikken in onze nieuwsbrief.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van Lekkerkerker 
Groep, het moederbedrijf van Useddairyequipment BV. We verwerken de gegevens 
die u ons verstrekt overeenkomstig de toepasselijke normen voor de bescherming 
van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen voor bovenstaande 
doeleinden toegankelijk zijn en gebruikt worden door andere bedrijven binnen de 
Lekkerkerker Groep.

Useddairyequipment BV behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen 
om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Dataretentie

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, met een maximale wettelijke 
bewaartermijn van zeven jaar. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig 
is om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en 
verwerkt, waaronder om te kunnen voldoen aan wettelijke, reglementaire, 
boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Het gebruik van cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies van Google-Analytics maar:
- we hebben een verwerkingscontract met Google;
- de laatste acht cijfers van uw IP-adres worden afgeschermd;
- gegevensuitwisseling staat uit;
- we gebruiken geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies 
van Google-Analytics. 

Uw rechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u opslaan. Deze 
zijn:

 1. Het recht op een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens (ook wel bekend 
  als een “data subject access request”) en bepaalde informatie in relatie tot het 
  verwerken hiervan;
 2. Het recht op een verzoek om uw persoonsgegevens te rectificeren;
 3. Het recht op een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 4.  Het recht op een verzoek om het verwerken van uw persoonsgegevens te 
  beperken;
 5. Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw 
  persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op 
via sales@useddairyequipment.com

Contact

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende onze gegevensverwerking kunt 
u bij ons terecht via sales@useddairyequipment.com